غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن


چکیده

زنان نيمي از جامعه هستند كه سرنوشت فرهنگي و اجتماعي جامعه در مسير زندگي آنها رقم ميخورد. سبك زندگي آنها به ما مي گويد كه جامعه چه مسيري براي تعالي و پشرفت طي خواهد كرد؟ چگونه شاد و عفيف خواهد بود؟ و همسران و مادران و نسل آينده چگونه خواهند بود؟ بر اين اساس بايد در عين محدوديتهاي موجود، فرصتهايي نيز فراهم شود تا اين بخش مهم از جامعه شاد و پرشور زندگي اي در طراز يك ايراني اخلاق مدار و تاريخ ساز داشته باشند.

سلامت رواني زنان كه غالبا داراي نقش مادري و همسري نيز هستند در سلامت خانواده و جامعه نقش موثري دارد و از آن جا كه غالب آنان درگير كارهاي تكراري، بي وقفه و گاه ملال آور خانگي هستند بازآفريني قواي جسماني و رواني آنها از اهميت زيادي برخوردار است. لذا هر چه اوقات فراغت زنان با برنامه ريزي و رضايت بيشتري همراه باشد از بهداشت رواني بيشتر و روحيه شادتري برخوردار خواهند بود. اگر چه همواره بيشتر توجهات به اوقات فراغت كودكان و نوجوانان بوده است، اما در اين ميان اوقات فراغت زنان (خانه دار، شاغل) مسأله اي مهم و در خور توجه است. زنان پايه هاي اصلي شكل گيري يك خانواده سالم هستند و نقش انكار ناپذير در حفظ سلامت روان بقيه افراد خانواده را دارند .

با اين رويكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصوبه اي را تصويب كرد تا با ايجاد هماهنگي ميان تمام دستگاههاي سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرايي و نظارتي موجب استفاده بهينه از توان و امكانات موجود و تبادل تجربيات، اطلاعات و منابع درخصوص اوقات فراغت زنان و دختران، مهارت بخشي و ارتقاي سطح آگاهي، خردمندي و توانمندي هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي زنان و دختران، جهت دهي به برنامه ها و فعاليتهاي مختلف گذران اوقات فراغت زنان و دختران در راستاي تامين سلامت جسمي و بهداشت رواني، كاهش اضطراب و خستگي، كسب نشاط و شادي، شناسايي و رشد استعدادها، تقويت تمايلات ديني و اخلاقي و هويت ديني و ملي زنان و در نهايت توسعه، تجهيز و گسترش امكانات مراكز فرهنگي و ورزشي براي گذران اوقات فراغت بانوان با اولويت به مناطق محروم شود.

واژگان کلیدی: اوقات فراغت، زنان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما