بررسی پدیده مطلقگی در ایران(تاملی بر وضعیت زنان پس از طلاق)


چکیده

طلاق به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در کشور رو به افزایش است و تبعات و پیامدهای آن تمام اجزا و عناصر خانواده را درگیر خود می‌سازد، در این میان زنان به دلیل آسیب پذیر بودن، با مشکلات و مسایل متعددی رو به رو خواهند بود. زنان مطلقه به دلیل نگاه منفی جامعه با مشکلات روحی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. این قشر آسیب پذیر نیازمند حمایت‌های اجتماعی هستند و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجهند.

با وجود نگرانی از افزایش آمار طلاق باید پذیرفت که برای بخشی از زنان جامعه ما طلاق اتفاق می افتد، وقت آن رسیده است که دست از مقصرانگاری زنان در مساله طلاق برداریم و با نگاهی حمایتی، این قشر آسیب پذیر را بهتر ببینیم و درک کنیم. سوال اصلی در این پژوهش آن است که چرا زنان در بحث طلاق آسیب پذیر هستند و گاه حتی مسبب طلاق دانسته می شوند؟ و ذهنیت موجود در رابطه زنان با طلاق برآمده از چه موضع گیری و مبانی اندیشه است؟ در این راستا با مروری بر وضعیت زنان مطلقه و پیامدهای آن به این مساله پاسخ داده می شود.

در پایان، راهبردهایی برای ارتقای وضعیت زنان («پیشنهادهایی در جهت رفع مشکلات مادي و اقتصادي»، «پیشنهادهایی در جهت رفع مشکلات فرهنگي و اجتماعي»، «پیشنهادهایی در جهت رفع مشكلات روحي و رواني» و  «پیشنهادهایی در جهت رفع مشكلات آموزشي و مهارتي») مطلقه ارائه شد.

واژگان کلیدی: پیامدهای طلاق، آسیب پذیری زنان مطلقه.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما