چالش های زنان سرپرست خانوار، تهدیدها و فرصت ها(بررسی اجمالی پیشینه و آتیه این مسئله اجتماعی و ارائه راهکارهای عملی)


چکیده

نقش مهم زنان در سرنوشت جامعه و همچنین تاثیر بی بدیل آنان بر تربیت فرزندان و همچنین چالش های بسیار جدی آنان در مواجهه با مسائل اقتصادی(در مقایسه با مردان )، توجه سیاستگذاران جوامع را بیش از پیش به خود معطوف ساخته است. هرچند در تجربیات نخستین جهانی، تمرکز بر حمایت های معیشتی این قشر از جامعه بود، با گذشت زمان و تحلیل شرایط، توجه به نیازهای منزلتی، روحی و جسمی «زنان سرپرست خانوار» به رکن برنامه های حمایتی این قشر عموما آسیب پذیر از جوامع تبدیل شد. بر این اساس، در کنار برنامه های متنوع توانمندسازی اقتصادی «زنان سرپرست خانوار»، توانمندسازی در حوزه های سلامت روحی و جسمی و ارتقای سطح منزلت اجتماعی نیز مورد پیگیری قرار گرفت . به موازات افزایش طلاق، رشد حوادث کاری و فجایع طبیعی و حوادث ناشی از سوانح رانندگی، و سایر عواملی که بر تعداد «خانواده های زن-سرپرست» می افزود ، اهتمام محققان اجتماعی و سیاستگذاران جوامع برای تدوین برنامه های جامع حمایتی برای «زنان سرپرست خانوار» و خانوارهای تحت سرپرستی آنان، به نحو چشمگیری افزایش یافت .

توجه به نقش تربیتی «زنان سرپرست خانوار» و چالش های فرهنگی و اجتماعی وارد بر آنان و فرزندانشان، ضرورت پرداختن بسیار ویژه به این حوزه از مسائل اجتماعی را الزامی می سازد. ضمن این که آمار بالای تصادفات و حوادث غیرمترقبه در ایران، در کنار نوع اجرای احکام قضائی ( به ویژه در جرایم مرتبط با مواد مخدر که به تازگی بازخوانی مجدد آن ها آغاز شده است) و آمار نگران کننده طلاق و سایر واقعیت های اجتماعی جامعه ایرانی، آمار «زنان سرپرست خانوار» و توزیع جغرافیایی و درگیری همه طبقات اجتماعی با این مسئله را افزایش داده است.

موضوع افزایش «زنان سرپرست خانوار» به یکی از مسائل مهم اجتماعی کشور تبدیل شده است. با بررسی آمار رسمی موجود کشور که به تحلیل نتایج سرشماری سال 1390 بر می گردد مشخص می شود که طبق این سرشماری، از 21 میلیون خانوار موجود در کشور، 2 میلیون و پانصد خانوار زن- سرپرست بوده اند. به عبارت دیگر در سال 90 سهم خانواده ‌های زن- سرپرست نسبت به سال 85 از 9.5 درصد به 12.5 درصد افزایش یافته است. این رقم یک افزایش 72درصدی در پانزده سال گذشته داشته است. در ادامه این گزارش، عمده ترین دلایل این افزایش را بررسی می کنیم و شاخص ترین آمارهای موجود در زمینه « زنان سرپرست خانوار» و «خانواده های زن-سرپرست» ارائه می شود .

واژگان کلیدی: زنان سرپرست خانوار، توانمند سازی اقتصادی، برنامه جامع حمایتی.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما