کرونا و استعاره جنگ: واکاوی برخی پیامدهای سیاست‌گذارانه


چکیده

با شنیدن کلمه «استعاره» به سرعت موضوع ادبیات در ذهن متبادر می‌شود. اما برای فرهنگ‌سازی و نشان دادن اهمیت کرونا و اهتمام به آن، حاکمیت جمهوری اسلامی، استعاره «جنگ» را برای آن استفاده کرده است. یکی از کارکردهای استعاره، تعمیم استنتاجی است. تعمیم استنتاجی، محصول استنتاج‌هایی است که بر اساس استعاره انجام می‌شود. روش تحقیق این مقاله، کیفی و مطالب آن به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از اینترنت و نرم‌افزار جمع‌آوری شده است. هدف از این نوشتار، اشاره به پیامدهای مثبت و منفی استعاره‌سازی جهت درونی کردن راه‌های مقابله با کرونا است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که به جای استفاده از واژه جنگ، می‌توان عبارات مناسب‌تری به کار برد و در همین راستا راهکارهایی را نیز ارائه کرده است؛ همچنین نمونه‌هایی از استعاره‌سازی توسط کشورهای دیگر نیز بیان شده است.

کلید واژه: جنگ، کرونا، استعاره، سیاست‌گذاری.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    صفحه اصلیخدماتارتباط با ما