معرفی اندیشکده افرا

اندیشکده فراروش آرا (افرا) با هدف حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و ارائه راهبردهای عملیاتی به سازمان­های دولتی، حاکمیتی و خصوصی در سال 1398 بنا نهاده شد تا مکانی برای انجام مطالعات و پژوهش های مورد نیاز دستگاه حکمرانی کشور باشد. اندیشکدۀ افرا بنا بر ماهیت ساختارش تلاش کرده پلی میان دانشگاه و دستگاه های حکمرانی کشور بوده و با استفاده از ظرفیت خبرگان و نخبگانِ متخصص به ایده پردازی و طراحی­ های خلاقانه در راستای شناسایی و حل مسائل کشور بپردازد. در همین راستا ضمن وضعیت­ سنجی اجتماعی و نیازسنجی فرهنگی، با استفاده از رویکردهای پژوهشی متکثر و چندبعدی پژوهش هایی در دفاتر اندیشکده: مطالعات فناوری اجتماعی، مطالعات حکمرانی اجتماعی، مطالعات نوآوری اجتماعی و مطالعات برند ملی انجام گرفته و در قالب بسته های مشورتی و سیاستی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری به مدیران دستگاه های اجرایی ارائه می گردد. پژوهش های کاربردی افرا در قالب های متنوعی مانند سیاست­ پژوهشی، رصد کلان روندها، ارزیابی عملکرد و اثربخشی، تدوین سند حکمرانی، تهیۀ سرفصل های آموزشی، تهیه سناریو­ها و پیوست رسانه ­ای رویدادها انجام گرفته و برگزاری رویدادها،دوره ها و نشست های علمی از دیگر اقدامات اندیشکده افرا است. 

چشم انداز:

 • ارائه مشاوره به طرح‌های کلان ملی مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نوآورانه و خلق دانش در حوزه‌های علوم اجتماعی از طریق تحقیقات بومی بنیادی
 • اصلاح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور بر پایه دانش بومی
 • تعامل با نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های مدیریتی و در زمینه ارتقاء سطح فناوری‌های مدیریتی کشور
 • ایجاد مرکز طراحی، کشف و آفرینش مزیت های جدید نسبی و رقابتی کشور و ارائه آن به سازمانها و نهادهای ذیربط جهت تولید ارزش افزوده.

ماموریت:

 • پاسخگویی پژوهشی به نیازهای کشور با استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان
 • ایده‌ پردازی و طراحی ‌های خلاقانه درباره نیازهای میدانی و راهبردی کشور برای سیاستگذاران
  • انجام تحقیقات و مطالعات سیاست ‌پژوهانه (شامل انواع مختلف پژوهش‌ ها، رصد، اثربخشی، ارزشیابی، ارزیابی)
  • انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای ـ کاربردی
  • کاربردی‌ سازی محتوا از طریق ارائه خدمات پژوهشی و سیاستی
  • تحلیل مسئله‌ های کلان کشور و تلاش برای ارائه راهکارهای موثر و شدنی
  • توسعه ابزارها و روش های بومی مدیریتی و حکمرانی در دل فرآیند حل مسئله
image
چرا
انتخاب ما؟
92%

پژوهش

96%

تحقیقات

91%

صحت گزارشات

97%

مدیریت رویداد

  صفحه اصلیخدماتارتباط با ما